top of page
servis proužek.jpg

Revize a kontroly

Naše firma zajišťuje pro své zákazníky NON-STOP servis a 24 hodinovou telefonní linku. V případě poruchy se vždy dovoláte na HOT-LINE 602 15 10 10. V případě havarijního stavu technik vyjíždí v kteroukoliv dobu. Dále standartní doba příjezdu technika je do 24 hodin. Při uzavření servisní smlouvy může být tato doba zkrácena až na hodin 6.

.


Máte-li požadavek na servisní zásah, neváhejte nás kontaktovat!

 

Pevná linka:   568 823 750 (v pracovní době 7-15 hod)

Mobil:   602 151 010 (po pracovní době)

Mobil2:   724 133 179 (Martin Podlešák)

Mail:   servis@kelcomint.cz

Mail2:   podlesakm@kelcomint.cz

 

Pravidelné kontroly a revize elektrické požární signalizace 


Pravidelné půlroční kontroly a jednoroční zkoušky činnosti Vašeho systému EPS jsou uzákoněny vyhláškou 246 ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Firma Kelcom má dlouholeté zkušenosti s pravidelnými prohlídkami většiny výrobců podporovaných na českém trhu : INIM, ESSER, SCHRACK, ZETTLER, APOLLO, TYCO, DSC, L-S, ARITECH, MENVIER, LITES a dalších. O přehledu celého portfolia nabízených služeb se prosím informujte přímo na firmě, viz kontakty.

 

Pravidelné kontroly a revize zabezpečovacího systému

 

Provádíme kontroly a revize zabezpečovacích systémů. Zajištěním stoprocentního chodu a celkové funkčnosti může zaručit Váš klid a jistotu v ochranu objektu před případným nežádoucím návštěvníkem. Našim zákazníkům doporučujeme provádět alespoň jednou ročně pravidelnou revizi systému odborným technikem. Tyto kontroly nejsou povinné, avšak vzhledem k charakteru a smyslu systému jsou jistě vhodné. Zpráva o provedené roční revizi je často vyžadována pojišťovnami pro potvrzení správné funkčnosti systému v době řešené pojistné události v případě vloupání.


Pravidelné kontroly a revize kamerových systémů 


Ani kamerové systémy a všechny jeho součásti není dobré nechávat běžet bez pravidelné odborné kontroly. Jako všechna elektronická zařízení jsou i kamerové systémy vystaveny nebezpečí poruch způsobených dlouhodobým působením  negativních faktorů jako je především počasí, nevhodné prostředí (prach, neklimatizovaná serverovna apod.) či nevhodná manipulace nebo obsluha. Firma Kelcom International Třebíč, s.r.o. odborně kontroluje a reviduje kamerové systémy libovolného rozsahu všech výrobců na trhu. Profesionálně dodáváme a kontrolujeme kamerové systémy v analogové či IP technologii včetně různých hybridních variant

Elektrické konstrukční plány
elektromontážní práce

Kelcom International Třebíč s.r.o.
Hrotovická 160, 674 01  Třebíč

HOT LINE 24 hodin denně 602 15 10 10

Tel.: 568 823 750

Mail: info@kelcomint.cz

         servis@kelcomint.cz

Copyright Kelcom International Třebíč s.r.o., 2022

bottom of page