top of page
kopie acs.jpg

Elektronická kontrola vstupu  je určen pro ty objekty a prostory, kde je zapotřebí zamezit vstupu neoprávněných osob či omezit vstup do některých částí objektu. Přístupový systém dovoluje kontrolu a řízení pohybu osob nebo vozidel a to v reálném čase. EKV také může nahrazovat systém jednotného klíče.

secu-sf1-5080-0.jpg

Kontrola vstupu  Je určena pro řízení, kontrolu a zpracování definovaných pohybů a přístupů osob, vozidel nebo výrobků, uskutečněných pomocí identifikačních karet s využitím podpůrného hardwaru (zejména různých typů snímačů, identifikačních karet) a souboru programových modulů na příslušných počítačích. Pohybem osob, vozidel, případně dalších nositelů ID karet rozumíme vstupy a vjezdy do objektů a výstupy z nich, průchody dveřmi, turnikety či závorami. Systém kontroly vstupu se skládá z identifikačních karet (vždy určují konkrétního vlastníka), ze snímačů těchto identifikačních karet, komunikačních zařízení a převodníků komunikačních linek, počítačů a na nich provozovaného programového vybavení.

Evidence docházky 

Systém evidence docházky je určen k evidenci a automatickému zpracování docházky na základě dat o průchodech na snímačích identifikačních prvků a dat o definicích směn, kalendářů a dalších nastavení. Použitý software nejen vyhodnocuje, ale i kontroluje podle předem definovaných modelů pracovní doby a umožňuje editovat a zavádět nové akce přímo z klávesnice PC jednotlivých uživatelů. Zpracovaná data o docházce lze přehledně tisknout pomocí různých sestav nebo exportovat do navazujících systémů, zejména mzdových a personálních. Každá osoba provádí značení docházkových akcí na snímačích identifikačních karet, které jsou podle požadavků umisťovány do vstupních prostor či do prostor jednotlivých pracovišť.

Základními docházkovými akcemi (lze značit začátek a konec) jsou:
•    běžná pracovní činnost
•    služební cesta
•    přestávka na oběd
•    návštěva u lékaře
•    dovolená
•    nemoc
•    případně další programovatelné akce


                              


Hotelové systémy

Pro přístup do hotelových pokojů se používá karetní přístupový systém přímo integrovaný do kliky pokojových dveří. Recepční používá programátor, kterým autorizuje přístup pro jednotlivé karty. Systém lze doplnit o další autonomní čtečky, umožňující přístup např. do garáží atp.


Biometrické čtečky 

Biometrie je moderní metoda pro identifikaci uživatele zakládající se na měření jím poskytovaných biometrických dat získaných nejčastěji ze skenu ruky, obličeje, nebo jejich částí, a jejich následným vyhodnocením. Díky svému sofistikovanému přístupu k analýze uživatelských dat nalézá své široké uplatnění jako moderní doplněk systémů kontroly vstupu.

81-HotelSystem.png
dh-asi1212d-5256-0.png

Kelcom International Třebíč s.r.o.
Hrotovická 160, 674 01  Třebíč

HOT LINE 24 hodin denně 602 15 10 10

Tel.: 568 823 750

Mail: info@kelcomint.cz

         servis@kelcomint.cz

Copyright Kelcom International Třebíč s.r.o., 2022

bottom of page