top of page
v ohni

Elektrická požární signalizace

Elektrická požární signalizace (EPS) slouží k detekci požáru v jeho počáteční fázi a významně přispívá k ochraně životů osob a k ochraně majetku. Povinnost instalace EPS v objektu je v řadě případů stanovena přímo normou nebo posouzením požárního nebezpečí konkrétního objektu. Stále častěji je vyžadována pojišťovnami a v neposlední řadě samotnými vlastníky, zejména v soukromém sektoru a u zahraničních společností.

Kelcom International dodává a instaluje požární systémy od všech předních výrobců a napříč cenovým spektrem. Jsme velmi dobře obeznámeni se systémy Inim Electronics,  Honeywell Esser, Siemens, DSC, Zettler, Schrack, Lites a další.

Zařízení EPS se v zásadě sestává  ze systémových dílů ústředny, hlásičů a poplachových výstupů. 


Ústředna
 

Je srdcem a mozkem celého systému, na něž jsou napojeny veškeré hlásiče a výstupy jako sirény, ovládací prvky apod.

 

vyhodnocuje jejich elektrické signály - pokud hlásič zaznamená kouř, signál jde ihned do ústředny a ta vyhlásí

 poplach. Obvykle také ovládá požární dveře či požární odvětrávání.   

5b6407d7e1c62.png

Hlásiče

Požární hlásiče jsou určeny pro zjištění a hlášení požáru ústředně v nejrannějším stádiu vzniku požáru. Podle využité technologie vyhodnocení různých požárních veličin mohou být automatické a to buď opticko-kouřové nebo tepelné, plamenné či ionizační, tlačítkové nebo speciální jako jsou lineární hlásiče, hlásiče úniku CO či nasávací systémy.             
Pro zjednodušení si můžeme hlásiče rozdělit do dvou základních kategorií - tlačítkové a automatické.

Tlačítkové hlásiče slouží k rychlému vyhlášení požárního poplachu a jsou zpravidla umístěna na únikových cestách nebo přímo u východů z budovy. Dodávají se ve vnitřním i venkovním provedení. Poplach je spuštěn rozbitím skla a stlačením tlačítka.


Automatické hlásiče kontrolují a monitorují vymezenou plochu. Všechny ruční a  automatické hlásiče jsou svedeny do požární ústředny, kde jsou zapojeny po hlásících skupinách do jednotlivých linek. Bodové hlásiče monitorují jedno přesně dané místo - lineární hlásiče monitorují celý úsek.

Dodáváme a revidujeme také CO detekci. Ta se používá nejčastěji v garážích bytových nebo obchodních domů.

5a181d1ed6bce.png
5a303dc073760.png
620fb39e70a6b.png

Výstupy

 

Při detekci nebezpečí požáru ústředna reaguje dle navržených procesů a spouští další návazné elektricky ovládané prvky. Výstupem je ohlášení požáru v objektu sirénami, evakuačním rozhlasem, dále spuštění vodních sprinklerů v dané oblasti, automatické otevření oken pro únik zplodin a kouře, uzavření požárních sekčních vrat, otevření únikových východů, přenos poplašné informace na pult hasičského záchranného sboru či vlastníkovi objektu na mobilní telefon a mnohé další bezpečnostní funkce.    

 

Aplikace na telefon  
              

Inim Fire je aplikace, kterou si lze zdarma stáhnout z obchodů se systémy iOS a Android a je zaměřena jak na profesionály (instalatér / technik údržby), tak na koncové uživatele (manažeři závodu, bezpečnostní manažeři atd.) a umožňuje vám spravovat všechny řídící jednotky řady PREVIDIA připojené k Inim Cloud Fire od Inim Electronics.
 

Inim Fire díky svému jednoduchému a intuitivnímu rozhraní a použití „push notifikací“ poskytuje jasný a okamžitý přehled o tom, co se děje na všech systémech své působnosti, pomocí pár jednoduchých dotyků na displeji je pak možné přejít podrobně dolů a prozkoumat stav každého prvku systému.

Revize a kontroly 

 

V těch objektech, kde je instalace EPS předepsána normou je uzákoněna také povinnost provádět půlroční kontroly a roční revize celého systému. V ostatních nepovinně instalovaných systémech tyto zkoušky funkčnosti důrazně doporučujeme. V dalších případech je mnohdy tato povinnost vyžadována pojišťovnami. Firma Kelcom nabízí veškeré servisně - revizní služby v této oblasti.

5f520b9b38d97.png
Electronic Circuit

Kelcom International Třebíč s.r.o.
Hrotovická 160, 674 01  Třebíč

HOT LINE 24 hodin denně 602 15 10 10

Tel.: 568 823 750

Mail: info@kelcomint.cz

         servis@kelcomint.cz

Copyright Kelcom International Třebíč s.r.o., 2022

bottom of page