Politika jakosti

                                         


Systém řízení jakosti podle norem ISO  9000:2015 bude pro společnost Kelcom Inteternational Třebíč s.r.o. představovat práci podle následujících principů:

1. SPOKOJENÍ ZÁKAZNÍCI
Zakázku odevzdáváme v kvalitě sjednané zákazníkem a v požadovaném termínu.  Známe požadavky našich zákazníků a dokážeme pružně reagovat na jejich individuální potřeby. Chceme, aby se naše vztahy prohlubovaly v partnerství.

2. NA PRVNÍM MÍSTĚ JE KVALITA
Kvalitu provedeného díla garantujeme kvalitními komponenty, bezchybnou montáží, stabilitou procesů a kvalifikací pracovníků. Trvalou péčí o zvyšování kvality zakázek chceme posílit postavení firmy na trhu.

3. HOSPODÁRNOST, EFEKTIVNOST, ZISK
Chceme snižovat náklady a zamezit všem formám nehospodárnosti.Pravidelným hodnocením procesů vytvoříme účinný nástroj pro měření efektivnosti prací.Chceme vytvářet zisk k financování růstu společnosti a zajištění zdrojů, které potřebujeme k dosahování cílů.

4. NAŠI LIDÉ
Vážíme si tvořivých a profesně zdatných pracovníků, jejich motivací k produktivní a dobře odvedené práci vytváříme předpoklady pro vyšší ekonomické zhodnocení a uspokojení z práce každého z nás.

5. SOUČÁST CELÉ SPOLEČNOSTI
Jsme si vědomi povinností vůči celé společnosti a okolí, v kterém žijeme. Povinnosti ekonomické, sociální i další budeme vždy plnit a chceme být přínosem pro region, v kterém podnikáme.

Od všech zaměstnanců očekáváme spolupráci a aktivní uplatňování této politiky kvality. Vedení společnosti se zavazuje, že svým přístupem vytvoří předpoklady pro její naplňování v každodenní práci nás všech.


Za společnost Kelcom International Třebíč  s.r.o.

Oldřich Podlešák