Evakuační rozhlas (EVR)

Dodáváme společně s EPS také evakuační rozhlas sloužící k ohlášení požáru a spuštění přednastavené audio hlášky pro řízení evakuace z objektu.