Elektrická požární signalizace (EPS)Elektrická požární signalizace (EPS) slouží k detekci požáru v jeho počáteční fázi a významně přispívá k ochraně životů osob a k ochraně majetku. Povinnost instalace EPS v objektu je v řadě případů stanovena přímo normou nebo posouzením požárního nebezpečí konkrétního objektu. Stále častěji je vyžadována pojišťovnami a v neposlední řadě samotnými vlastníky, zejména v soukromém sektoru a u zahraničních společností.
Kelcom International dodává a instaluje požární systémy od všech předních výrobců a napříč cenovým spektrem. Jsme velmi dobře obeznámemi se systémy Honeywell Esser, Siemens, DSC, Zettler, Schrack, Lites a další.

Zařízení EPS se v zásadě sestává  ze systémových dílů ústředny, hlásičů a poplachových výstupů. 


Ústředna

Je srdcem a mozkem celého systému, na něž jsou napojeny veškeré hlásiče a výstupy jako sirény, ovládací prvky apod.

vyhodnocuje jejich elektrické signály - pokud hlásič zaznamená kouř, signál jde ihned do ústředny a ta vyhlási
 poplach. Obvykle také ovládá požární dveře či požární odvětrávání.     

Hlásiče

Požární hlásiče jsou určeny pro zjištění a hlášení požáru ústředně v nejrannějším stádiu vzniku požáru. Podle využité technologie vyhodnocení různých požárních veličin mohou být automatické a to buď opticko-kouřové nebo tepelné, plamenné či ionizační, tlačítkové nebo speciální jako jsou lineární hlásiče, hlásiče úniku CO či nasávací systémy.
            
Pro zjednodušení si můžeme hlásiče rozděli do dvou základních kategorií - tlačítkové a automatické.


Tlačítkové hlásiče slouží k rychlému vyhlášení požárního poplachu a jsou zpravidla umístěna na únikových cestách nebo přímo u vychodů z budovy. Dodávají se ve vnitřním i venkovním provedení. Poplach je spuštěn rozbitím skla a stlačením tlačítka.

 

 Automatické hlásiče kontrolují a monitorují vymezenou plochu. Všechny ruční a  automatické hlásiče jsou svedeny do požární ústředny, kde jsou zapojeny po hlásících skupinách do jednotlivých linek. Bodové hlásiče monitorují jedno přesně dané místo - lineární hlasíče monitorují celý úsek.


Výstupy

Při detekci nebezpečí požáru ústředna reaguje dle navržených procesů a spouští další návazné elektricky ovládané prvky. Výstupem je ohlášení požáru v objektu sirénami, evakuačním rozhlasem, dále spuštění vodních sprinklerů v dané oblasti, automatické otevření oken pro únik splodin a kouře, uzavření požárních sekčních vrat, otevření únikových východů, přenos poplašné informace na pult hasičského záchranného sboru či vlastníkovi objektu na mobilní telefon a mnohé další bezpečnostní funkce.        
              
Revize a kontroly 

V těch objektech, kde je instalace EPS předepsána normou je uzákoněna také povinnost provádět půlroční kontroly a roční revize celého systému. V ostatních nepovinně instalovaných systémech tyto zkoušky funkčnosti důrazně doporučujeme. V dalších případech je mnohdy tato povinnost vyžadována pojišťovnami. Firma Kelcom nabízí veškeré servisně - revizní služby v této oblasti.