Série kamer AI od Dahua

Dahua AI série produktů využívá nejmodernější AI technologii, včetně samoučícícho algoritmu, který primárně slouží pro rozpoznávání lidí a vozidel. Cílem je větší spolehlivost a přesnost pro uživatele kamerového systému Dahua. Kompletní portfolio Dahua AI obsahuje síťové statické i PTZ kamery, síťové NVR rekordéry, servery a softwarovou platformu, a je určeno k rozličným pokročilým aplikacím jako: 

  • rozpoznání tváří,
  • parkovací systém,
  • počítání lidí,
  • statistiky dopravních dat,
  • a další.

Základní funkcí AI série je Vyhledání tváře. Algoritmus automaticky vyhledá tváře ve video obrazu a označí tváře k případným dalším statistikám.

 

Funkce Ochrana perimetru významně zvyšuje přesnost a snižuje riziko falešných poplachů a požadavků pro výpočty objektových detekcí. Ochrana perimetru je založena na zákaznické tvorbě zón v obrazu s omezením vstupu pro různé typy objektů, jako jsou vozidla či chodci. Kombinací pokročilých AI analýz a poplachů v reálném čase zobrazených na obrazovce nebo v mobilní aplikaci významně snižuje systémové požadavky a zvyšují efektivnost dohledového systému.

 

Funkce Počítání lidí využívá vyspělou technologii zpracování obrazu. Kamera páruje tuto informaci s samoučícím algoritmem, analyzuje a detekuje postavy, následně cílové objekty sleduje v reálném čase. Systém umožňuje statistiky pro každý individuální vchod a východ s přesností výpočtů až 95%.